Scaldis

De vereniging

Vrijmetselaarsloge Scaldis is opgericht in het jaar 2003. De naam van de loge is ontleend aan de benaming voor Schelde uit de 1e eeuw voor Christus, welke onder andere voorkomt in een geschrift van Julius Caesar uit het jaar 52 voor Christus. De rivier heeft door de eeuwen heen een zeer bepalende invloed gehad in de Zeeuwse regio.

De kleuren van de loge, wit en rood, zijn ontleend aan de heraldische kleuren van de gans die het wapen tooit van de stad Goes. Dit doet zij sinds 1405, in welk jaar Goes stadsrechten verkreeg. Het rangnummer van de loge is 295.

De loge is een zelfstandige vereniging onder Nederlands recht, onder de paraplu van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Zij heeft zoals elke vereniging een voorzitter, secretaris en penningmeester en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22053123.

De loge is tevens een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder meer in dat legaten en giften aan de loge onder voorwaarden belastingvrij zijn. Het RSIN nummer van de loge is 812389013, detailinformatie over de ANBI-status op de website van de Orde.

Het zegel van loge Scaldis