Lid worden

Op zoek?

Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen? Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs voor een nadere kennismaking! Voor meer informatie over onze loge of het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Er wordt naar gestreefd om één keer per jaar een Open Avond te organiseren voor belangstellenden, deze is meestal in het najaar. Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze website, en uiteraard op onze Facebook pagina.

Aannameprocedure

Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht, dat een kandidaat voor het lidmaatschap zichzelf aanmeldt. Hij is immers “zelfstandig op zoek naar waarheid”. Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van beschikbare literatuur en/of een bezoek aan een voorlichtingsavond. Na een eerste kennismaking volgen een aantal gesprekken met leden van de loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid willen blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten. De gehele procedure zal enkele maanden duren..

Deurklopper van de tempeldeur