Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is geen godsdienst. Het is geen sekte of geheim genootschap. Het is een levensbeschouwelijk genootschap, de Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht op geestelijk en zedelijk gebied. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen, maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen dienen als hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In het dagelijkse leven bedient de mens zich van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enzovoorts. Symbolen kunnen de geest en intuïtie bereiken waar rede en ratio dat niet of minder lukt. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten.

Entree logegebouw