Een levenshouding

De vrijmetselaar komt in een loge omdat hij ervaart dat het hem een weg wijst in de ontwikkeling van geest en gemoed. Goethe heeft dat wel “verselbstigen” genoemd, het jezelf ontwikkelen naar de mens die je in wezen bent. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn, in vrede met zichzelf en zijn omgeving. Iemand die zijn draai gevonden heeft. De vrijmetselaar ziet de Vrijmetselarij daarbij als een katalysator in een zoektocht naar zichzelf, naar de medemens en naar de zin van het bestaan. Het is niet toevallig dat het ‘Ken Uzelf’ steeds weer aan hem wordt voorgehouden. In hedendaags Nederlands zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

De vrijmetselaar zoekt naar zingeving. Vrijmetselaren zijn in zekere zin “geestelijke doe-het-zelvers”. Hij zoekt naar de verhouding tussen de mens en de onzichtbare werkelijkheid achter het waarneembare. Iemand die de wijsheid al in pacht denkt te hebben, is uitgezocht en heeft in de Orde van Vrijmetselaren dus niet veel te zoeken. Wereldwijd gezien staat de Orde open voor de vrijdenkende mens van alle culturen, etnische achtergronden en geloofsovertuigingen. De vrijmetselarij biedt een gelegenheid tot verdieping en een open dialoog, zonder dogma’s, met andersdenkenden.

De tempel in het logegebouw